Stallhygien är reglerad i lagen och Länsstyrelsen kontrollerar detta via stickprov eller på anmodan från veterinär eller allmänheten. Under förra året fick många verksamheter i landet ett föreläggande eftersom kontrollerna sedan 2016 blivit mer frekventa och omfattande. I en del fall fick ridskolor, travtränare och privatstall hastigt utrymma sin verksamhet efter att ej följt förelägganden.

Läs mer om vad SVA informerar om här

Kommentera