Vi rengör, desinficerar och sanerar ko- och grisstallar, fårhus, hönshus och kycklingstallar. Eftersom vi inte använder några kemikalier samt använder en effektiv metod som minskar vattenmängd så minimeras ställtid och förlorade produktionsdagar.

”Ju skitigare desto bättre” brukar vi säga eftersom det alltid är tillfredställande att packa ihop utrustningen efter att ha gjort stor skillnad!

Kontakta oss för mer info och prisuppgifter!