Våra krav

 1. Våra maskiner kräver att det finns 16amp 3-fas uttag (rund handske). Det är inte ett krav att det finns jordfelsbrytare eftersom vi har elplintar.
 2. Vår metod kräver god/normal tillgång till vatten. En jämn tillförsel av omkring 10l/min är nödvändigt om vi ska kunna hålla våra tidsscheman. Har kunden problem med vattentillgång brukar vi ändå kunna utföra jobbet men eftersom det tar längre tid behöver vi ta ut extra kostnad.
 3. Kunden anmodas mocka ur boxar, tömma krubbor och ta bort ev hönät  innan tvätt. Vi kan i undantagsfall behålla strö men behöver då täcka över med plast. Självklart åtar vi oss också att mocka ur boxar om så önskas.
 4. Vi tar inte ned fågelbon med levande ungar eller ägg i. Om kunden på eget bevåg gör det som förberedelse, tar vi naturligtvis bort det tomma boet. Om det är levande ungar i bo så lämnar vi ca 40cm runt boet eftersom vår ånga är så pass varm.
 5. Det är INTE ett krav att det finns avlopp i stallet eftersom vi använder kraftfulla pumpar.
 6. Brandlarm måste vara avstängt under tvätt (gäller även vid tvätt av ridhus)
 7. Kunden anmodas upplysa oss om utrymmen vi ska tvätta har elinstallation som inte tål spolning (dvs som inte når upp till minst IP44)
 8. Svagströmsutrustning såsom brandlarm, inbrottslarm, kameror samt elektroniska lås rekommenderas att kund kopplar ut innan tvätt samt avvaktar ca 24h innan den slås på igen. Detta eftersom kortslutning lätt kan inträffa då ånga tränger in i utrustning och/eller kabeldragning.
 9. Innan vi lämnar ett arbete vill vi att kund granskar och godkänner resultat. Eventuella missar vill vi åtgärda omedelbart.

Vad som inte ingår i fastpriset för boxtvätt men som kan utföras mot betalning (löpande räkning såsom biyta)

 1. Krubbor insida; normalt sett tar vi inte på oss att finrengöra krubbor på insidan. Undantagsvis kan vi komma överens med kund om att ändå göra det men tar då extra betalt.
 2. Väggar ovanför normal boxhöjd.
 3. Tak
 4. Ströbädd som ej lossnat vid tömning av box. Det kan ta lång tid att få bort det med vår metod även med maximalt tryck. Vi åtar oss inte att hacka bort ströbädd som ej lossnar med enbart högtryck.

 

Ridhus

 1. Vi tvättar ridhuset invändigt. Vid önskemål kan vi även se över möjlighet att tvätta utvändigt såsom fönster och ytterväggar.
 2. Ridhuset måste vara helt tomt under de dagar tvätten utförs

Kommentera