Det första vi gör är att säkerställa situationen rörande el. Om det finns eluttag eller armatur som inte är kapslade (≥IP44) så behöver vi täcka dessa med plast eftersom ångan annars riskerar att tränga in. Om så är fallet tar vi en extra kostnad för det arbetet. Notera specifik rekommendation rörande svagströmsutrustning under fliken Förutsättningar.

Därefter börjar vi normalt arbetet med att ”blötlägga” ytan. Detta för att mjuka upp kraftigt ingrodd smuts.

Vi tvättar sedan ytan med hetvatten i kombination med ånga för att få bort all smuts samt desinficera.

Många tror kanske att ”Ångtvätt” innebär att det inte blir blött. Men det är ofrånkomligt att det blir blött om det ska bli rent.

Under arbetet sugs kontinuerligt all vatten och smuts upp. Det är inte ett krav att det finns avlopp i stallet. Vi avslutar med att suga upp fukt i boxar, koppar och gångar.

Vi räknar normalt med en genomsnittlig tid för tvätt om ca 15-30min per box. Det kan variera beroende på boxmaterial, konstruktion, grad av nedsmutsning och storlek. Normalt sett kan man ströa boxen strax efter att den är tvättad.

Krubbor, vattenkoppar samt ev foderautomater tvättas utvändigt.

Metod för svartmögelsanering och tvätt av biytor såsom tak, kan variera beroende på omständigheter och material.

Våra maskiner och utrustning är alltid desinficerade innan vi anländer.

Specialtvätt enbart med ånga

Vi åtar oss också specialjobb där vi enbart använder ånga (dvs inte i kombination med hetvattentvätt). Löser upp smuts och desinficerar men kräver då att vi även handskurar boxen/yta för att det skall bli rent. Notera att denna metod tar betydligt längre tid och att vi därför har en annan prissättning. Notera också att våra kunder numera oftast väljer den normala metoden eftersom den är mer effektiv både vad gäller tid och resultat.

Sanering efter smitta

Vid sanering efter smitta gäller inte vår prissättning per box. Vi tar, efter detaljerad beskrivning från kund, fram en offert som speglar de specifika omständigheterna.

 

Kommentera